Molnet

Numera behöver man själv nödvändigtvis inte installera och underhålla sina datorprogram. Allt fler program och tjänster blir tillgängliga i det så kallade molnet, i många fall via webbläsaren. Oavsett var man befinner sig får man åtkomst till sina program och sina data.

Med hjälp av molnet kan man abonnera på sitt behov av IT, ungefär som man abonnerar på sitt webbhotell. Vi tillhandahåller programvara som tjänst, SaaS, i form av kundrelationssystem, innehållshanteringssystem och kundspecifika program.

Molnet

Hemsida som tjänst

Nu tillhandahåller Oribium responsiva hemsidor som tjänst. Hemsidan anpassas automatiskt, oavsett om man surfar med en dator, telefon eller surfplatta.

Våra tjänster

Vår ambition är att våra tjänster skall resultera i en kostnadseffektiv lösning med maximal verksamhetsnytta för kunden. Vi avser att vara en ledande tjänstepartner kring fri programvara, att tillhandahålla ett kvalificerat tjänsteutbud och att leverera tjänsterna med bästa kvalitet och kompetens.