Teknisk support

Välkommen till Oribiums tekniska support. Har man en fråga av teknisk natur, finner man förmodligen svaret i någon av artiklarna i vår kunskapsdatabas. Saknas något speciellt som borde finnas här? Tveka inte att kontakta oss.

Man kan också kontakta vår tekniska support med kontaktformuläret.

Webbhotell

E-posten går långsamt

Det är naturligtvis viktigt att e-posten fungerar så smidigt som möjligt. Lagra därför inte alltför många, eller för den delen stora, brev i inkorgen. Flytta dem till en annan mapp då de inte längre är aktuella. Som en tumregel bör man inte lagra mer än 5 MB eller 200 brev i sin inkorg.

Man bör inte använda sig av alternativet Lämna kopia av meddelande på servern då man använder POP för att hämta sina brev från e-postservern. Om man använder Lämna kopia av meddelande på servern så lagras breven på servern och de raderas inte, vilket medför att e-posten blir långsam och att man kan överskrida sitt tilldelade utrymme på e-postservern.