Teknisk support

Välkommen till Oribiums tekniska support. Har man en fråga av teknisk natur, finner man förmodligen svaret i någon av artiklarna i vår kunskapsdatabas. Saknas något speciellt som borde finnas här? Tveka inte att kontakta oss.

Man kan också kontakta vår tekniska support med kontaktformuläret.

Webbhotell

Massutskick

Det är tillåtet att göra massutskick från Oribiums e-postservrar under förutsättning att du följer Oribiums Avtalsvillkor Internettjänster och nedanstående regler. Det är krav att den som utskick sänds till, både själv anmäler sig till utskicket och bekräftar att anmälan är korrekt. Det är således ej tillåtet att vem som helst kan anmäla valfri e-postadress att sända massutskick till. Man måste först skicka ut ett brev där man kräver bekräftelse på att anmälan är korrekt. Då man har fått svar och bekräftelse att anmälan är korrekt, får massutskick sändas till den aktuella adressen. Man måste på ett bra vis hantera brev som inte levereras till den aktuella adressen. Efter maximalt tre studsar för brev sända till samma e-postadress måste denna adress raderas från utskickslistan. Man måste också kunna avregistrera sig från utskickslistan. Du får inte ha för många mottagare av ditt utskick. En bra tumregel är att utskick med mer än 1000 brev skall hanteras av en listserver. Kontakta oss för med information. Brott mot dessa regler kan leda till avstängt abonnemang enligt Oribiums allmänna villkor för internettjänster utan rätt till återbetalning. Vid tveksamheter bör du kontaktar oss först, så vi kan avgöra om utskicket är förenligt med vår policy.