Teknisk support

Välkommen till Oribiums tekniska support. Har man en fråga av teknisk natur, finner man förmodligen svaret i någon av artiklarna i vår kunskapsdatabas. Saknas något speciellt som borde finnas här? Tveka inte att kontakta oss.

Man kan också kontakta vår tekniska support med kontaktformuläret.

Webbhotell

Sända stora filer med e-post

Alla e-postservrar, liksom ditt e-postprogram, har en begränsning i hur stora filer som kan sändas som bilagor till ett brev. Om ditt e-postprogram har en begränsning på filer som är över 20 MB, kan du inte bifoga filer oavsett om du bifogar en stor fil eller flera mindre filer med en total storlek som är större än 20 MB. Även om du kan sända ett brev med en stor bilaga, kan den mottagande e-postservern vägra att ta emot brevet.