Teknisk support

Välkommen till Oribiums tekniska support. Har man en fråga av teknisk natur, finner man förmodligen svaret i någon av artiklarna i vår kunskapsdatabas. Saknas något speciellt som borde finnas här? Tveka inte att kontakta oss.

Man kan också kontakta vår tekniska support med kontaktformuläret.

Webbhotell

E-post Windows Live Mail

Windows E-post är en del av Windows 10 som ingår e-post windows live mail - lägg till e-post kontonMicrosoft Windows 10. Första gången man startar Windows E-post visas den första av två dialogrutor där man skall ange sina inställningar för att kunna sända och hämta sin e-post.

e-post windows live mail - lägg till e-post konton

Om inte dialogrutan ovan visas automatiskt går det ändå bra att lägga till ett nytt e-postkonto, genom att väljer du Inställningar för Inställningar längst ned i vänster navigeringsfönster och sedan Hantera kontonil. Välj därefter lägg till, eftersom det är ett e-postkonto som avses.

e-post windows live mail - lägg till e-post

Lägg till e-postkonton

Fyll i aktuell e-postadress och tillhörande lösenord i dialogrutan Lägg till e-postkonton. För att slippa ange lösenordet varje gång man sänder eller hämtar e-post, kan man kryssa i rutan Kom ihåg detta lösenord. E-postadressen är namnet på brevlådan hos Oribium, men e-postadressen som anges kommer också att visas som avsändare på de e-postmeddelanden som skickas. Kryssa i rutan Konfigurera serverinställningar manuellt, och klicka därefter på knappen Nästa.

e-post windows live mail - lägg till e-post konton

Serverinställningar

I dialogrutan serverinställningar måste man ange Server för inkommande e-post, Servertyp och Server för utgående e-post.

e-post windows live mail - konfigurera server inställningar

Oribiums server för inkommande e-post

Servertyp anges till POP Serveradress anges till mail.selinuxcomputing.net. Port anges till 143 eller 993 Autenticera med anges till Klartext Användarnamn anges till aktuell e-postadress

Oribiums server för utgående e-post

Serveradress anges till smtp.selinuxcomputing.net. Port anges till 465 eller 587 Kryssa i Kräver autentisering

Efter att man angett sina serverinställningar klickar man på knappen Nästa.

Har man en internetleverantör som ej tillåter att man skickar e-post med Oribiums server för utgående e-post, måste man konfigurera sitt e-postprogram att använda sin internetleverantörs server för utgående e-post. Notera att valet av SMTP-server inte påverkar hur du hämtar din e-post hos Oribium. Begränsningen som de olika internetleverantörerna har infört kan Oribium inte påverka.

I många fall förhindrar internetleverantörer att man använder utgående e-postservrar, SMTP-servrar, som inte tillhör deras eget nät.

Slutfört

Nedanstående dialogruta visas efter det att alla inställningar angetts, och man kan börja använda Windows Live Mail för att sända och hämta e-post.

e-post windows live mail - ditt e-post konto har lagts till

Mer information