Teknisk support

Välkommen till Oribiums tekniska support. Har man en fråga av teknisk natur, finner man förmodligen svaret i någon av artiklarna i vår kunskapsdatabas. Saknas något speciellt som borde finnas här? Tveka inte att kontakta oss.

Man kan också kontakta vår tekniska support med kontaktformuläret.

Webbhotell

Konfigurera e-postprogram

För att möjliggöra att sända och ta emot e-post måste man, oavsett om man använder en bordsdator, en läsplatta eller mobiltelefonen, göra vissa inställningar i sitt e-postprogram. Följ informationen nedan för att konfigurera e-postprogram som Microsoft Outlook, Mozilla Thunderbird, Eudora, Apple Mail, Android K9 Mail, Iphone Mail, Evolution, Windows Live Mail eller annat POP3/IMAP e-postprogram.

Inkommande E-post

POP - server för inkommande e-post

Din server för inkommande e-post framgår av de uppgifter du tillsändes efter att du tecknat abonnemang hos Oribium. Om inget annat har meddelats skall du som server för inkommande e-post använda värdnamnet mail i din egen domän mail.selinuxcomputing.net. Om din domän är kallesbil.se skall du som server för inkommande e-post ange mail.kallesbil.se. Som POP-konto skall aktuell e-postadress användas. Som lösenord anges aktuellt lösenord.

Oribiums server för inkommande e-post

Servertyp anges till POP Serveradress anges till mail.selinuxcomputing.net Port anges till 110 Autenticera med anges till Klartext Användarnamn anges till aktuell e-postadress

Utgående E-post

SMTP - server för utgående e-post

För utgående e-post är det vanligen bäst att använda den SMTP-server som din internetleverantör (ISP) hänvisar till, det vill säga den som Telia, Telenor, Tele2 med fler tillhandahåller. Uppstår problem med att använda internetleverantörens SMTP-server tillhandahåller Oribium också SMTP-service. Använd i så fall smtp.selinuxcomputing.net som SMTP-server. I detta fall måste du använda din e-postadress och ditt lösenord för att autentisera. Har du fortfarande problem kan du prova att använda port 10025 istället för port 25. Har du fortfarande problem bör du kontakta din leverantör av internettjänster.

Oribiums server för utgående e-post

Serveradress anges till smtp.selinuxcomputing.net Port anges till 465 eller 587 Kryssa i Kräver autentisering

Har man en internetleverantör som ej tillåter att man skickar e-post med Oribiums server för utgående e-post, måste man konfigurera sitt e-postprogram att använda sin internetleverantörs server för utgående e-post. Notera att valet av SMTP-server inte påverkar hur du hämtar din e-post hos Oribium. Begränsningen som de olika internetleverantörerna har infört kan Oribium inte påverka.

I många fall förhindrar internetleverantörer att man använder utgående e-postservrar, SMTP-servrar, som inte tillhör deras eget nät.