Teknisk support

Välkommen till Oribiums tekniska support. Har man en fråga av teknisk natur, finner man förmodligen svaret i någon av artiklarna i vår kunskapsdatabas. Saknas något speciellt som borde finnas här? Tveka inte att kontakta oss.

Man kan också kontakta vår tekniska support med kontaktformuläret.

Webbhotell

Grålistning

Oribium använder grålistning, greylisting, på sina e-postservrar. Med grålistning filtrerar man bort skräppost i ett tidigt skede. Grålistning innebär mer precist att man fördröjer brev från nya e-postservrar genom att meddela den sändande e-postservern att Oribiums e-postserver tillfälligt är ur funktion, och ber den att sända igen. Efter tre minuter accepterar vi brevet så fort den sändande e-postservern åter sänder. Alla e-postservrar hanterar återsändningen korrekt eftersom det är en del i protokollet för att överföra e-post på Internet, men skräppostare bryr sig oftast inte om att åter sända och därför slipper man i många fall skräpposten.

När ett brev från en avsändare accepterats vitlistas avsändaren/e-postservern i 60 dagar och brev accepteras fortsättningvis utan fördröjning. Varje gång ett nytt brev från avsändaren anländer flyttas tidpunkten fram 60 dagar för den aktuella avsändaren. Med grålistning kan brev från nya avsändare bli fördröjda med minst från 3 minuter. Fördröjningen beror på hur avsändarens e-postserver är konfigurerad. Fördelarna med grålistning är att skräpposten minskar markant.

Man avgör själv om man vill aktivera Grålistning till sina e-postadresser. Använd kontrollpanelen! Observera att man endast kan aktivera/deaktivera grålistning för alla e-postadresser inom en domän och inte för enskilda e-postadresser inom domänen.

Fakta om grålistning

  • En ny avsändare fördröjs i 3 minuter
  • Kända avsändare vitlistas i 60 dagar
  • I genomsnitt blir brev från en för Oribiums e-postservrar okänd avsändare/e-postserver fördröjt 10 minuter
  • Ungefär 90% av all e-post till Oribiums e-postservrar är skräppost

Mer information

Översikt filtrering av skräppost