Teknisk support

Välkommen till Oribiums tekniska support. Har man en fråga av teknisk natur, finner man förmodligen svaret i någon av artiklarna i vår kunskapsdatabas. Saknas något speciellt som borde finnas här? Tveka inte att kontakta oss.

Man kan också kontakta vår tekniska support med kontaktformuläret.

Webbhotell

SPAM

Vad betyder ***SPAM*** i rubriken?

Alla inkommande brev som klassificeras som skräppost märks med ***SPAM*** i rubriken. Man kan därför på ett överskådligt vis se vilka brev som misstänks vara skräppost.

Vi väljer att märka breven snarare än att radera dem. Med detta förfarande försäkrar man sig om att vi inte raderar ett brev som är efterfrågat. Du kan själv också välja hur du vill hantera skräppost. Ett försiktigt förfarande och mindre effektivt, eller mer effektivt men med risken att brev kan gå förlorade vid enstaka tillfällen.

Mer information

Översikt filtrering av skräppost